O spoločnosti

O spoločnosti.

Spoločnosť Simply Supplies, s.r.o. sa na špičkovej úrovni zaoberá predajom, prenájmom, servisom kancelárskej techniky, produkčných zariadení a predajom spotrebného materiálu.

Hlavným cieľom spoločnosti je poskytovanie komplexných riešení pre spracovanie dokumentov využívaním najnovších technológií ,s ohľadom na maximálnu spokojnosť zákazníka.Pre spoločnosť je prvoradá optimalizácia a komplexná správa tlačového prostredia zákazníka, s prihliadnutím na jeho individuálne požiadavky s cieľom minimalizovať náklady a maximalizovať efektivitu tlače.

Za najväčšiu devízu spoločnosti Simply Supplies, s.r.o. považujeme ľudí – zamestnancov a aj vďaka tomu sme schopní prispôsobovať sa pružne a na vysokej odbornej úrovni potrebám jednotlivých klientov. Simply Supplies, s.r.o. disponuje špičkovým a motivovaným tímom odborníkov, prostredníctvom ktorého poskytuje kvalifikované služby. Jedným zo základných cieľov spoločnosti je aj neustále vzdelávanie zamestnancov a zvyšovanie ich odborných kvalít.

Poskytované portfólio produktov a služieb spoločnosti Simply Supplies, s.r.o. je možné rozdeliť do nasledovných kategórií:

Produkty

 • tlačiarne a multifunkcie pre domácnosti a kancelárie

 • produkčné digitálne tlačiarne s vysokou produkciou a kvalitou pre grafické štúdia a profesionálny tlačiarenský priemysel

 • veľkoformátové zariadenia

 • skenery a OCR softvér

 • softvérové vybavenie pre zabezpečenie a monitoring tlačového prostredia

Služby

 • prenájom a predaj tlačiarní a multifunkcií

 • servis tlačiarní

 • správa a optimalizácia tlačového prostredia

 • digitálna tlač

Spotrebný materiál

 • tlačové náplne - tonery

 • kancelársky a grafický papier, veľkoformátové papierové role

 • špeciálne tlačové média

Copy Shop

 • tlač, kopírovanie, skenovanie

 • predaj kancelárskych potrieb

 • spracovanie dát z médií


Základné hodnoty spoločnosti.

 • Orientácia na zákazníka.

  Snažíme sa uspokojiť zákazníkove potreby a poskytnúť mu vždy aj pridanú hodnotu, aby sa k nám opätovne vracal. Dbáme na individuálny a vysoko profesionálny  prístup ku každému z nich.

 • Kvalita.

  Neustále sa snažíme o zvyšovanie kvality poskytovaných produktov, služieb i komunikačných kanálov. Priebežne podporujeme odborný rast našich zamestnancov, s cieľom byť pripravení na aj tie najnáročnejšie požiadavky nášho zákazníka.

 • Servis

  Rýchly a komplexný. V dnešnej hektickej dobe si uvedomujeme dôležitosť šetrenia zákazníkovho času, preto sme v otázkach servisu rýchli a dôslední.