Správa tlačového prostredia

Tak ako o všetko, aj o kvalitné kancelárske zariadenie sa treba pravidelne starať. Poskytujeme Vám služby, vďaka ktorým vynaložíte minimálne úsilie o ich starostlivosť a tým získate viac času na iné činnosti. Zabezpečená bude starostlivosť o zariadenia zo strany našich vyškolených technikov, preventívne kontrolydonášky spotrebného materiálu.